Kadra pedagogiczna

W przedszkolach Bajlandia pracują nauczycielki, które systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje oraz zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Wszystkie posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Legitymują się dodatkowymi umiejętnościami w zakresie terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej. Kadrę pedagogiczną uzupełniają specjaliści – logopeda i psycholog. Wspólnie troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, wspierają rodziców w przygotowaniu dzieci do życia w rodzinie i społeczeństwie.

Warty podkreślenia jest fakt, że prawie wszystkie nasze nauczycielki są związane z placówkami, w których pracują od wielu lat. Przedszkolaki i ich rodzice nie muszą się obawiać, że ukochana “ciocia” zniknie nagle i zostanie zastąpiona nową. Zapewniamy stabilną i spokojną współpracę od pierwszego dnia w przedszkolu do jego ukończenia.