Programy nauczania

Pracujemy w oparciu o:

  • Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
  • Roczny Plan Pracy Przedszkola
  • Program wychowania przedszkolnego
  • Programy wychowania przedszkolnego realizowane w placówce oraz materiały dydaktyczne do pracy indywidualnej dla dzieci są dostosowane do podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Programy własne:

  • W każdym roku szkolnym nauczycielki opracowują i realizują programy autorskie. Programy te są dostosowane do zainteresowań , potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, do potrzeb placówki oraz środowiska społecznego.