Specjaliści

Psycholog – prowadzi obserwacje dzieci w grupach i jest do dyspozycji rodziców przynajmniej raz w miesiącu na indywidualnych konsultacjach.

Logopeda – na początku roku każde dziecko, które ukończyło 3 lata, bierze udział w przesiewowych badaniach logopedycznych. Rodzic otrzymuje indywidualną diagnozę logopedyczną.

W ciągu roku szkolnego odbywają się okresowo grupowe zajęcia logopedyczne  oraz indywidualna terapia dla dzieci ze wskazaniami do takich zajęć.

W ważnych sprawach prosimy o kontakt z:

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ożarowie Mazowieckim , ul. Szkolna 2 lub w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10 A.

Telefon dla obydwu poradni:     22 725 46 11

Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną Nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44, tel. 22 814 10 61