Opłaty

Wszystkie nasze przedszkola funkcjonują na zasadach przedszkoli publicznych. Oznacza to, że nie są pobierane żadne opłaty za pobyt (czesne), a jedynie dzienna opłata za wyżywienie, która podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności. Szczegółowe zasady płatności oraz zwrotów za nieobecności zawarte są w umowie oraz w regulaminie przedszkola.

W przedszkolu w Ożarowie pobierana jest dodatkowo opłata w wysokości 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka do 08,00 i po 13,00.

Żłobki działają na zasadach komercyjnych. Informacje o opłatach można uzyskać telefonicznie lub w trakcie wizyt w placówce.