Dyrektor Przedszkola

Dyrektorem pedagogicznym sieci Przedszkoli Bajlandia jest pani Anna Adamska.  Jest ona nauczycielem dyplomowanym z 40-letnim stażem pracy pedagogicznej – w tym 30 lat na stanowisku dyrektora przedszkola.

Pani dyrektor legitymuje się wyższym wykształceniem pedagogicznym – kierunek wychowanie przedszkolne – oraz Studiami podyplomowymi w następujących specjalnościach:

  • zarządzanie oświatą,
  • oligofrenopedagogika,
  • poradnictwo rodzinne i szkolne,
  • terapia pedagogiczna,
  • dyrektor liderem.

Pani Dyrektor jest także Ekspertem do spraw awansu zawodowego dla nauczycieli z listy MEN. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom może być wsparciem i opiekunką staży na wszystkie stopnie awansu zawodowego. Dzięki temu cały personel pedagogiczny naszych przedszkoli regularnie podnosi kwalifikacje i zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego.