Godziny pracy

Nasze przedszkola pracują w następujących godzinach:
w okresie od 1.09.do 30.06.: 7.00 – 17.00
w okresie od 1.07. do 31.08.: 8.00 – 16.00.

W jednym z miesięcy wakacyjnych mamy dwutygodniową przerwę techniczną. O terminie tej przerwy rodzice są powiadamiani w styczniu danego roku.